HET BESTUUR

Even voorstellen                  

Voorzitter:                Peter Melet         -0610914138                                      pmelet@kpnmail.nl
Vice voorziter :          Patrick Hansen -0703077251
Penningmeester:      Joop Roeters      -0644422614
Wedstrijdsecretaris:  Paul v.d Bol        -0703452694 
Secretaris :              Frans Zuidwijk    -0703477040

De Vicevoorzitter

De Voorzitter

De Penningmeester

 De Secretaris

De Wedstrijdsecretaris